MSD Simskola
Om MSD Simskola
Monitored Simning
Vattenskerhet
Simskola MSD Simkurser
Personlig Simlrare
Anmlan MSD Simskola

 

Monitored Swimming MSD Simskola
Simskolor Stockholm Simning

Varför borde jag simma? Simma Är Livet!


Detta är det nya sättet att undervisa i simning. Simundervisingen är ett utvecklat koncept som fokuserat sig på individuella värderingar och kunskaper. Detta läggs in i ett data program för analys och bearbetning.


Monitored Swimming: analysen består av 42 steg.

Att kunna simma är det första och viktigaste steget mot en ökad säkerhet i och vid vatten.

Varje simkurs börjar med en analys av varje elevs simkunskap och simteknik. Analysen består av 42 steg. Från det att man är nybörjare, tills det att man har lärt sej alla simsätten.

Digital videokamera kommer att användas för att ge eleven och siminstruktörerna snabb och konkret feed-back. Med detta får eleven se med egna ögon vad det är i deras simsätt, som siminstruktören påpekar under simlektionen.

Monitored Swimming är ett sätt att åter bli vän med vattnet.


Vilket snabbt resulterar i att barnet vill rätta till sin simteknik. Vi kommer att filma eleven vid flera simtillfällen under simkursen. Denna film kan även beställas efter simkursens slut.

Vi skulle spara väldigt många människoliv om alla kunde simma
och fick vattenvana och rätt attityd till vatten.


Vi står vid din sida i vattnet hela tiden.

Undrar du över något när det gäller Privata Simlektioner?
Hör av dig till MSD Simskola076-984 0882
eller e-post: kontakt@msd-monitoredswimming.com

Vi lär Stockholm att simma för Livslång Hälsa, Säkerhet, Kondition och Nöje.

Tack för att du har valt MSD Simskola!

 

 

msd simskola   |   om msd simskola   |   monitored simning   |   vattensäkerhet   |   simskola msd simkurser
personlig simlärare   |   anmälan msd simskola   |   contact us   |   sitemap