MSD Simskola
Om MSD Simskola
Monitored Simning
Vattenskerhet
Simskola MSD Simkurser
Personlig Simlrare
Anmlan MSD Simskola

 

Privata Simlektioner MSD Simskola
Stockholm Simskolor Simning

En Personlig Simlärare gör stor skillnad!


Somliga föredrar våra privata simlektioner, som står till buds för alla åldersgrupper och utvecklingsstadier. Den här sortens siminstruktion garanterar att dina egna eller ditt barns speciella behov bli är tillgodosedda.

MSD Simskola erbjuder privata simlektioner för alla nivåer från
tveksamma nybörjare till kunniga simmare och för elever med speciella behov.


Alla kan ha nytta av att anlita en Personlig Simlärare, oberoende av ålder, kön, träningsvana, träningsmål, elit eller motionär. I MSD Simskolan får elever simkunskap för resten av livet.

MSD Simskolas personlig simlärare gör stor skillnad!

På plats och tid som passar dig.Även om du är rädd för vatten, kan vi vara just vad du söker efter: Monitored Simning är en ny simmetod som kommer att göra simlektionerna roligare som kan hjälpa dig att bli av med rädslan för vatten på en kort tid. Våra privata simlektioner är helt och hållet anpassade till dina kunskaper, eller brist på kunskaper, i simning.

Vi står vid din sida i vattnet hela tiden.


Alla simlektioner börjar med en Monitored Swimming Method Check, som är en detaljerad uppskattning av dina simtag. I MSD Simskola lär man alltid eleverna på deras individuella nivå.

Simlektioner för enskilda elever och små grupper är tillgängliga på engelska, svenska, norska, italienska, spanska och portugisiska för alla åldrar i Stockholm.


Undrar du över något när det gäller Privata Simlektioner?
Hör av dig till MSD Simskola076-984 0882
eller e-post: kontakt@msd-monitoredswimming.com

Vi lär Stockholm att simma för Livslång Hälsa, Säkerhet, Kondition och Nöje.

Tack för att du har valt MSD Simskola!


 

 

msd simskola   |   om msd simskola   |   monitored simning   |   vattensäkerhet   |   simskola msd simkurser
personlig simlärare   |   anmälan msd simskola   |   contact us   |   sitemap