MSD Simskola
Om MSD Simskola
Monitored Simning
Vattenskerhet
Simskola MSD Simkurser
Personlig Simlrare
Anmlan MSD Simskola

 

Babysim MSD Simskola
Stockholm Simskolor Simning

Vad är babysim?

Babysim syftar till i första hand att lära barnet vattenvana, vattensäkerhet och självräddning.


Babysim är en populär verkamhet där barn mellan 0-2 år badar tillsammans med en vuxen. Trygghet är viktigt för ett barn. Alla spädbarn föds orädda och tycker om vatten, rädsla för vatten är något man lär.


Babysim är en lek och motionsstund för hela familjen! Målsättning för babysim:
  • att under lek och utan prestationskrav ge barnet god vattenvana.
  • lära barnet respekt för vattnet.
  • främja goda relationer mellan föräldrar och barn.
  • babyn utvecklas motorisk, sensoriskt och socialt.


Vem kan babysimma?
Babysim är en lek och motionsstund för hela familjen. Alla friska barn kan börja babysimma om de väger minst fem kilo och att naveln har läkt. Man kan börja simma med sin baby när den är 3-6 månader gammal.

Barnet badar tillsammans med en förälder och två simlärare är alltid med i vattnet. Grupperna är små, vilket innebär att det är max 6-8 barn i varje grupp beroende på grupp, dag och tid. Under denna tid får man i lagom takt lära sig hur man stimulerar sitt barn optimalt i vattnet.

MSD Simskolas simlärare har erhållit grunderna för babysim, minisim, vattnets påverkan och betydelse för barnet samt livräddande första hjälpen för barn.

Ökad vattensäkerhet är viktigt för oss på MSD Simskola.


Babysim Nybörjare
Babysim Nybörjare - inga förkunskaper krävs - är för baby från 3 - 10 månader som inte babysimmat tidigare. Målet med denna kurs är att barnet ska känna sig bekväm i vattenmiljö.

Babysim Fortsättning 1
Babysim Fortsättning 1 är för barn som gått nybörjarkurs tidigare hos oss eller något annat babysim. Förkunskaper som behövs är att barnet lärt sig hålla andan. Den här kursen är fokuserad på säkerhet och självräddningsövningar.

Babysim Fortsättning 2
Babysim Fortsättning 2 är en kurs som passar barn som kan stå själva och dyker höftdyk frivilligt. Barnen från 1 - 3 år - kommer oftast ifrån dyklinjen med tidigare babysim som bakgrund.


Kom ihåg före ni börjar simma:
  • diskutera babysimningen på rådgivningen.
  • varje barn utvecklas individuellt, alla klarar inte av allt.

Undrar du över något när det gäller Privata Simlektioner?
Hör av dig till MSD Simskola076-984 0882
eller e-post: kontakt@msd-monitoredswimming.com

Vi lär Stockholm att simma för Livslång Hälsa, Säkerhet, Kondition och Nöje.

Tack för att du har valt Babysim MSD Simskola!

 

 

msd simskola   |   om msd simskola   |   monitored simning   |   vattensäkerhet   |   simskola msd simkurser
personlig simlärare   |   anmälan msd simskola   |   contact us   |   sitemap